Způsob objednávání

Možnosti objednání zboží:

  • prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách e-shopu
  • emailem zaslaným přímo na naší emailovou adresu shop@kayakcentrum.com
  • telefonicky, prostřednictvím naší zákaznické linky +420 602 595 958 denně v době od 7.00 do 20.00 hod
  • faxem na čísle +420 384 972 913

Náležitosti potřebné k objednání zboží:

  • identifikace objednavatele (jméno a příjmení včetně tel. spojení pro potvrzení objednávky)
  • typ, množství a cena za jednotku
  • přesné místo dodání včetně popisného čísla a PSČ
  • zvolený způsob úhrady (platba předem bezhotovostním převodem nebo kartou, platba v hotovosti při dodání zboží – dobírka).
  • odpovědnou osobu pro převzetí zboží (jméno, příjmení včetně tel. spojení)>

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, pokud jsou údaje v objednávkovém formuláři neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto rozhodnutí budeme informovat prostřednictvím emailu na adresu zákazníka.

Objednávání zboží se zálohou

Při objednání zejména lodí na zakázku si vyhrazujeme požadovat zálohu zpravidla ve výši 20%. U zboží vyžadující zálohovou platbu je v e-shopu uvedená tato informace včetně uvedení její výše. Způsob objednávání zboží na zálohu probíhá standardním způsobem (vyberete a objednáte v našem internetovém obchodě). Vaši objednávku považujeme za závaznou, po uhrazení zálohy na náš účet u Ebanky č. 1939881001/2400. Zálohu uhraďte do 7 pracovních dnů od data objednávky (variabilní symbol pro platbu je uveden v mailu, který obdržíte okamžitě po dokončení objednávání na www.kayakcentrum.com.

Rozdíl mezi konečnou cenou a výší zálohy uhradíte až po dodání zboží. Pokud rozdíl nedoplatíte nebo zboží nepřeberete z rukou přepravce do 7 dnů od data odeslání nebo objednávku zrušíte, přijatá záloha propadne v plné výši v náš prospěch.

Dojde-li mezi datem dodání k výrazné změně kurzu koruny vůči euru (+ - 10%) vyhrazujeme si právo na úpravu cen. V takovém případě Vás vyzveme zda souhlasíte s novou cenou. Pokud ano, tak Vám zboží dodáme za novou cenu. Pokud ne, tak můžete odstoupit od objednávky a uhrazenou zálohu Vám v plné výši vrátíme.

Toto ustanovení má přednost před podobnými ustanoveními obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se použijí přiměřeně.

Záruka

 

V souladu s novelou Občanského zákoníku poskytujeme na prodávané zboží standardní záruku 2 roky, pokud není uvedeno na faktuře jinak.

Záruční doba všem osobám používající výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovujeme ji na 3 měsíce od data prodeje.

Abychom předešli případným nedorozuměním, uvádíme škody/poškození/vady, na které se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje zejména:

  • na běžné opotřebení dodaných věcí (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Nepřebíráme odpovědnost ani za škody vyplývající z provozu produktů, funkčním vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se rovněž nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Reklamace

 

Reklamace vzniklých škod při dopravě

Při převzetí (od dopravce, na poště) je kupující povinen dodané zboží prohlédnout.

V případě zjištěných nedostatků, resp. poškození výrobků, které bylo způsobeno při dopravě (např. poškrábání výrobku v důsledku protržení obalu při dopravě Vám doporučujeme sepsat s dopravcem (česká pošta nebo přepravní firma) písemné prohlášení o zjištěných závadách. Zboží v takovém případě můžete odmítnout převzít. O případných zjištěných závadách nás, prosím, do 3 dnů od data dodávky písemně informujte.

Reklamace vad dodaného výrobku

Reklamace se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu, popřípadě špatnou technologií výroby.

Reklamaci nám, prosím, oznamte nejprve e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží poté zašlete na naši adresu. Náklady na zaslání zpět se řeší individuálně. V případě zasílání reklamovaného zboží zpět zajistěte vždy řádný obal, předejdete případnému dalšímu poškození při dopravě.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím naším pracovníkem z rukou dopravce (resp. České pošty).

Reklamované zboží musí být čisté. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury, doklad o dodaní a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zásilka musí obsahovat písemný popis reklamované závady doplněný podpisem zákazníka. Nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.

 

Nárok na vrácení peněz

 

Pokud nebudete spokojeni s vybraným zbožím, je možno jej vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Vrácené zboží nám zašlete v původním obalu na naši adresu. Následně Vám bude zaslán dobropis. Ten potvrďte a vraťte. Do 7 dnů po jeho doručení Vám budou peníze za zboží vráceny zpět na Vaši adresu (v případě platby v hotovosti při převzetí zboží) nebo na účet, ze kterého jste nám nákup zaplatili (v případě platby bezhotovostním převodem).

Vrácené zboží nesmí být upraveno podle přání zákazníka nebo opotřebeno.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Naším cílem je vracení zboží, které Vám přidělává starosti, zabránit. Proto se snažíme prostřednictvím našich stránek vás co nejpodrobněji informovat o vlastnostech výrobků včetně fotografií. Před nákupem nás také můžete v pracovních dnech kontaktovat prostřednictvím zákaznické linky +420 602 595 958 denně v době od 7.00 do 20.00 hod.

Rádi Vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího vybavení právě pro Vás.

 

Způsob doručení

 

Zboží zasíláme poštovní službou „Obchodní balík“ – po celém území České republiky, zásilka je pojištěna a doručena do 24 hodin ode dne podání. Pošta zásilky rozváží v pracovních dnech obvykle od 10.00 do 16.00. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Tento způsob doručení je zdarma. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku a záruční list. U nadměrných zásilek doručí zboží dopravní společnost na uvedenou adresu z objednávky anebo vám lze zboží doručit na základě domluvy naší vlastní dopravou.

 

Termín dodání

 

Pro zboží zasílané v rámci ČR:

Standardní objednávky vyřizujeme a zboží odesíláme do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě potřeby platby předem na účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámíme Vám to telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Termín dodání u zboží na zakázku se řeší individuálně v objednávkovém řízení vzájemnou domluvou.

Doba přepravy činí nejvíce 24 hodin u malých zásilek, 5 pracovních dní u lodí a velkých zásilek, nebo s expresní dobou dodání za příplatek. Zboží zpravidla dostanete nejpozději 8.pracovní den od data objednání.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za plnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

© MS-Composite 2010 - • Powered By Opencart, Administrated by VALPRO WD&D